Nature at Your Doorstep, bestel vandaag nog een yurt op maat.

Garantie Zazu Yurts

Zazu biedt een standaard wettelijke garantie van twee jaar.

Beperkingen

Deze garantie is niet van toepassing op schade aan ritsen, stokken en palen. Bovendien is de garantie niet van toepassing als de schade het gevolg is van slijtage, verkeerd gebruik of verwaarlozing, als het defect bestaat uit gaten, schade als gevolg van (maar niet beperkt tot) schimmel, meeldauw, gevolgschade, blootstelling aan ultraviolet licht, gebruik van vuur/fornuis/airconditioner, Andere schade die kan worden veroorzaakt door onjuist of onachtzaam gebruik/assemblage/opslag van het product, slecht onderhoud, gebruik in strijd met de instructies (niet volgens de juiste procedures), reparatie/wijziging/aanpassing door iemand anders dan Zazu, als het item is beschadigd op grond van opzet of extreme weersomstandigheden, waaronder maar niet beperkt tot ijs, sneeuw, hagel, wind en bliksem of andere catastrofale gebeurtenissen, behandeling/onderhoud/schilderen met producten die niet door Zazu zijn goedgekeurd. Deze garantie is ook niet van toepassing als de handelsmerken van de Zazu producten en verpakkingen zijn verwijderd, als de omstandigheid buiten de macht van Zazu valt, zoals vandalisme, als het item opzettelijk is beschadigd. De garantie kan alleen worden ingeroepen als het product volledig is betaald. De schade die je onder garantie wilt indienen, moet binnen 8 dagen na ontdekking ervan worden gemeld.

Procedure

Wil je jouw garantie claimen als klant of je yurt laten repareren? Neem contact op met Zazu en wij helpen je graag!

We use cookies

We use cookies on our website to provide you with the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits.

More info